AgriMania

CONCRETE KENNIS EN DATA VOOR EEN BETER TEELTRESULTAAT

Optimaliseer uw teelt op basis van inzicht in:

Handelen met kennis

DROOGTE

Tegen de tijd dat blad verwelkt, is veel bodemleven al afgestorven of ingekapseld. Herstel kost tijd en energie en gaat ten koste van gewasgroei. 

VOCHT

Per % organische stof kan een bodem 5 tot 10 mm extra vocht vasthouden en uitwisselen (Louis Bolk Instituut). 

 

GEWASBESCHERMING

Bovengronds gebruik van chemische middelen heeft een negatief effect op het bodemleven. Terwijl de symbiose met dit bodemleven juist essentieel is voor de plantvoeding en -gezondheid.

FOCUS OP BODEMPROCESSEN

Een gezonde bodem vormt letterlijk de basis van een gezond gewas. Het bodemleven speelt daarbij een cruciale rol. In één enkele schep gezonde grond leven miljarden organismen van duizenden verschillende soorten. Over de specifieke rol van al die individuele organismen is nog weinig bekend. Wél is bekend welke microbiëleprocessen van belang zijn voor een vitaal en optimaal groeiend gewas.  Vandaar dat wij ons richten op het verkrijgen van inzicht in deze processen en van daaruit de teelt optimaliseren. 

Wij – de vier maniakken van Agrimania – handelen op basis van concrete kennis en data. Deze kennis en data zijn het fundament van onze organisatie en daarmee richten we ons voornamelijk op de bodem: dé basis voor alles wat groeit en bloeit.

SUCCESVERHALEN