AgriMania

Bodemleven sensoren

Het bodemmilieu bepaalt in belangrijke mate de bodem- en plantgezondheid. Met name de pH en zuurstofbeschikbaarheid bepalen of zich in de bodem gunstige micro-organismen ontwikkelen, of juist voor de plant schadelijke soorten. Ook de beschikbaarheid van de meeste voedingselementen hangt sterk samen met het bodemmilieu. Onze bodemleven sensoren geven u realtime inzicht in het bodemmilieu en de beschikbaarheid van de belangrijkste voedingselementen.
Hierdoor ziet u direct het effect van bijvoorbeeld mechanische druk, onkruidbestrijding, bemesting en de weersomstandigheden op het bodemleven. Dit heeft direct gevolgen voor de groei van bomen en struiken. Een overzichtelijk dashboard geeft u handvatten om de juiste richting te bepalen.